Tin tức

Trang chủ / Tin tức / Event Ngày 09-02-2024

 

Sự Kiện Làng Lá Viên Du Hội

Thời gian hoạt động: 10:01 09/02/2024  -  23:59 22/02/2024

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Quy tắc hoạt động:

Cách thức hoạt động của sự kiện:

Sự kiện chia ra 3 phần:

1. Ký Tên Mỗi Ngày:

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động đăng nhập, ký tên nhận thưởng. (cách 0h hàng ngày làm mới ký tên)
 • Trong giao diện ký tên có thể dùng vàng ký bù những ngày bỏ lỡ.
 • Đăng nhập đúng ngày định sẵn có thể mua đại lễ đặc biệt.
 • Mỗi ngày nạp hoặc tiêu đạt mốc nhận LB Thần Bí. (LB tiêu được tích luỹ ở bất kỳ hoạt động nào)

2. Cây Thần Chúc Phúc:

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động dùng Thẻ Chúc Phúc để chúc phúc 3 vị Phúc – Lộc – Thọ.
 • Mỗi lần chúc phúc nhận Tiên Đậu và tăng kinh nghiệm cây Tiên Đậu, đạt kinh nghiệm cao nhất có thể dùng vàng tăng cấp cây.
 • Nhận và làm nhiệm vụ hằng ngày để nhận Thẻ Chúc Phúc và Lễ Kim. (mỗi ngày 0h làm mới)
 • Trong hoạt động này mỗi tiêu 1000 vàng nhận 20 Tiên Đậu.
 • Dùng Tiên Đậu để đổi vật phẩm trong Shop Điểm.
 • Điểm Tiên Đậu đua xếp hạng điểm cuối sự kiện tổng kết hạng và phát thưởng.

Lưu ý: Kết thúc hoạt động Tiên Đậu còn dư sẽ bị xoá.

3. Túi Phúc Tri Ân

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động dùng vàng mở túi phúc, Túi Phúc Tri Ân mỗi lần mở nhận quà khác nhau (Giấy Phúc, Vàng hoặc Lễ Kim).
 • Giá của Túi Phúc Tri Ân tăng theo số lần mở, 0h mỗi ngày làm mới tất cả các túi hoặc dùng vàng để làm mới.
 • Dùng Giấy Phúc để đổi Roshi-Tứ Vĩ và nhận Đại lễ làng lá tặng thêm bên dưới. Có thể dùng Giấy Phúc để đổi LB Thần Bí.

Lưu ý: Kết thúc hoạt động Giấy Phúc còn dư sẽ bị xoá.
 

 

Sự Kiện Tặng Lễ
 

Thời gian hoạt động:  10:01 09/02/2024  -  23:59 15/02/2024

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Quy tắc hoạt động:

 1. Trong thời gian hoạt động nạp 1 lần bất kỳ nhận “lễ bao Phúc” trị giá 1888 Vàng.
 2. Trong thời gian hoạt động nạp 1 lần đạt mốc nhất định có thể kích hoạt nhận thưởng, mốc nạp 1 lần chia làm 4 loại, mỗi loại đu có lễ bao và vàng tương ứng nhận miễn phí.

Chú ý: Người chơi chỉ có thể chọn 1 trong 4 loại phần thưởng. Kích hoạt 1 trong những loại phần thưởng sẽ không thể nhận phần thưởng loại khác. Xin cẩn thận chọn lựa.

Ví dụ: Trong thời gian hoạt dộng 4 mốc nạp 1 lần là:

 • Mốc 1: 10000-19999
 • Mốc 2: 20000-49999
 • Mốc 3: 50000-99999
 • Mốc 4: 100000-999999

Sau khi Người chơi nhận 1 trong các mốc lễ bao, 3 mốc kia sẽ không thể nhận nữa, hoạt động kết thúc.

 1. Làm mới các mốc nạp hằng ngày

 

Sự Kiện Tặng Hồng Lợi
 

Thời gian hoạt động: 10:01 09/02/2024  -  23:59 15/02/2024

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Quy tắc hoạt động: 

 • Mỗi ngày tích lũy nạp và tiêu phí đạt mức nhất định nhận phần thưởng tương ứng.
 • Mỗi phần thưởng chỉ nhận 1 lần.
 • Mỗi ngày 0h làm mới.

 

Sự Kiện Vòng Quay Vàng
 

Thời gian hoạt động:  10:01 09/02/2024  -  23:59 15/02/2024

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Quy tắc hoạt động:

 • Trong thời gian,người chơi nạp đủ 1000 Vàng nhận 1 lần cơ hội quay Vòng quay Vàng. 
 • Người chơi mỗi ngày có 1 lần miễn phí cơ hội quay Vòng Quay Lễ Kim, kịp thời sử dụng.
 • Mỗi tiêu đủ 1000 Vàng/ Lễ Kim, nhận thêm 1 lần Vòng Quay Lễ Kim (mỗi ngày nhiều nhất 20 lần).
   

 

Sự Kiện Kỳ Trân Bảo Tháp

Thời gian hoạt động: 10:01 09/02/2024  -  23:59 15/02/2024

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Quy tắc hoạt động:

 • ​​​​Trong thời gian event, có thể dùng Vàng tiến hành rút thưởng. Mỗi tầng rút thưởng lượng Vàng tiêu khác nhau, tầng càng cao Vàng cần tiêu càng nhiều.
 • Rút thưởng bắt đầu từ tầng thấp nhất, mỗi rút trúng 1 phần thưởng, sẽ điểm sáng phần thưởng biểu tượng đạo cụ đó, sau khi toàn bộ biểu tượng đạo vụ tầng đó đều được điểm sáng, sẽ leo lên 1 tầng, đồng thời nhận thưởng thu thập tầng tương ứng.
 • Số tầng càng cao, thưởng càng phong phú, sau khi rút trúng thưởng tầng cao nhất, hoạt động kết thúc. 

Sự Kiện Thập Vĩ Giáng Lâm
 

Thời gian hoạt động:  10:01 09/02/2024  -  23:59 15/02/2024

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Quy tắc hoạt động:

 1. Trong thời gian hoạt động người chơi tiêu 1 Vàng/ Lễ Kim nhận 1 điểm Tinh Hồn Vĩ Thú;
 2. Mỗi thu thập 1 vĩ thú sẽ nhận lễ kim trả lễ tương ướng (mỗi ngày làm mới);
 3. Tinh Hồn Vĩ Thú thu thập sẽ tự động chuyển hóa thành Tinh Hồn Thập Vĩ;
 4. Sau khi Tinh Hồn Thập Vĩ thỏa mãn điều kiện Thập Vĩ Bảo Rương tự động làm sáng bảo rương;
 5. Sau khi Thập Vĩ Bảo Rương được làm sáng có thể bấm nhận bảo rương.
   

 

Sự Kiện Giảm Giá Tranh Mua
 

Thời gian hoạt động:10:01 09/02/2024  -  23:59 15/02/2024

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Quy tắc hoạt động: 

 • Trong thời gian hoạt động, người chơi tiêu Vàng hoặc Lễ Kim mua theo giá hiện tại đã giảm.
 • Lúc tổng số lượng sản phẩm bán hoặc lượng hạn mua cá nhân là 0, sẽ không thể mua.
   

 

Sự Kiện Vui Vẻ
 

Thời gian hoạt động: 10:01 09/02/2024  -  23:59 15/02/2024

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Quy tắc hoạt động:

 • 1000 Vàng= 25 điểm vui vẻ, mỗi ngày nhận thưởng 200 điểm vui vẻ
 • Tích lũy nạp thẻ nhận thưởng thêm điểm vui vẻ
 • Mở thưởng Vui Vẻ cần tiêu điểm vui vẻ
 • Thưởng nhận được trực tiếp vào túi.


 

Sự Kiện Nạp Thẻ Trả Lễ
 

1. Nạp thẻ trả thêm 50% Vàng

Thời gian hoạt động:  10:01 09/02/2024  -  23:59 15/02/2024

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Nội dung hoạt động: nạp thẻ trong thời gian hoạt động diễn ra, có thể nhận được thêm 50% giá trị nạp.

Quy tắc hoạt động:

 • Trong thời gian hoạt động, nạp thẻ sẽ nhận được thêm 50% giá trị nạp, nạp nhiều lần có thể nhận được giá trị thêm nhiều lần;
 • Giá trị nạp nhận thêm Vàng không tính vào điểm tích lũy Vàng của hệ thống VIP;
 • Hoạt động này không xung đột với nạp thẻ lần đầu máy chủ mới, có thể đồng thời nhận được cả hai giá trị nạp thêm!

Phát phần thưởng: Vàng nhận thêm sẽ gửi qua hộp thư, xin lưu ý nhận thư. 

2. Nạp thẻ 1 lần lễ thượng lễ

Thời gian hoạt động:  10:01 09/02/2024  -  23:59 15/02/2024

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của < Naruto Huyết Chiến >

Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, còn được điểm Ryo, Mì Thường, Mì Đặc Biệt,…

Quy tắc hoạt động:

 • Trong thời gian hoạt động diễn ra, mức nạp thẻ 1 lần đạt mốc yêu cầu của hoạt động tương ứng có thể nhận phần thưởng.
 • Nạp thẻ 1 lần không thể nhận phần thưởng mức độ thấp hơn.
 • Lặp lại việc nạp thẻ 1 lần, có thể lặp lại nhận phần thưởng nạp thẻ 1 lần.
 • Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.

3. Đạo cụ cao cấp tích nạp tặng

Thời gian hoạt động:  10:01 09/02/2024  -  23:59 15/02/2024

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của < Naruto Huyết Chiến >

Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, tích lũy nạp thẻ đạt đến mức độ nhất định có thể nhận phần thưởng lớn.

Quy tắc hoạt động:

 • Phần thưởng hoạt động tích lũy nhận được, ví dụ: Người chơi A nạp 5000 Vàng trước, có thể nhận lễ bao một lần 5000 Vàng*1, tích lũy 5000 Vàng*1, sau đó người chơi A tiếp tục nạp đạt 50000 Vàng, có thể nhận lễ bao một lần 50000 Vàng*1, tích lũy lễ bao 10000 Vàng *1, tích lũy lễ bao 35000 Vàng*1.
 • Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.