Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Thông báo bảo trì đột xuất 01/02/2024

Kính chào các Nhẫn Giả!

Naruto Huyết Chiến sẽ tiến hành bảo trì máy chủ đột xuất, xin các nhẫn giả hãy lưu ý thời gian!

  • Thời gian bảo trì dự kiến từ: 10h00 đến 14h00 ngày 01.02.2024 (Có thể nhanh hoặc chậm hơn dự kiến tùy vào tiến độ triển khai).
  • Nội dung bảo trì: Bảo trì đột xuất.
  • Phạm vi bảo trì: toàn bộ máy chủ.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, nhẫn giả không thể truy cập vào game, nạp tiền.
     

Sau khi hoàn thành bảo trì, sẽ có phần quà sau bảo trì gửi đến các nhẫn giả!

Mong các nhẫn giả thông cảm vì sự bất tiện này!

Naruto Huyết Chiến thông báo!