Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Event Ngày 15-09-2023

Sự Kiện Ngũ Ảnh
 

Thời gian hoạt động: 10:01 15/09/2023  -  23:59 21/09/2023

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Quy tắc hoạt động:

 1. Trong thời gian event, tích luỹ nạp đạt mức nhất định nhận thưởng (Sách) tương ứng, mỗi mức thưởng hạn nhận 1 lần.
  Lưu ý: cùng 1 nhiệm vụ chỉ nhận và hoàn thành 1 lần, trạng thái nhiệm vụ mỗi ngày 0h làm mới, kịp thời nhận thưởng nhiệm vụ, miễn tổn thất.
 2. Tích luỹ tiêu mỗi đạt 1000 vàng, nhận 1 lần rút thưởng (Tặng tiêu), mở ngẫu nhiên nhận 0~10 (Tinh hồn), LB có thể lập lại nhận không giới hạn.
 3.  Tiêu (Sách) ở (Đại Chiến Ngũ Ảnh) gọi sách thuộc tính đánh quái, sau khi diệt quái nhận (Tinh hồn) và tự động làm mới ra quái sau (Sách không đủ có thể dung vàng bù, 100 vàng= 1 Sách).
 4. Người chơi tiêu 1000 vàng tiến hành 10 liên kích, trong quá trình giết quái tự động làm mới và tiếp tục tấn công cho đến 10 liên kích tiêu xong.
 5. Sau khi diệt quái lượng chỉ định, nhận thưởng diệt tích luỹ.
 6. Vàng, bạc làm mới tính năng dùng để làm mới quái, tiêu vàng làm mới dễ dàng ra quái hiếm, sau khi làm mới reset máu quái hiện tại.    
 7. Ở shop (Ngũ Ảnh) tiêu (Tinh hồn) đổi trang sức, trang bị và tướng đang đợi bạn lấy.
  Lưu ý: Toàn bộ (Tinh hồn) chưa sử dụng khi event kết thúc sẽ bị xoá.

 


 

Sự Kiện Phù Thủy
 

Thời gian hoạt động: 10:01 15/09/2023  -  23:59 21/09/2023

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Quy tắc hoạt động:

 • ​​​​​​Mua cánh, nhận thêm 1500 Hỏa Châu.
 • Nạp Vàng và nhận LB Nạp và miễn phí rút thưởng.
 • Mỗi nạp 10000 Vàng nhận 1 LB nạp, lặp lại nhận.
 • Mỗi nạp 5000 Vàng nhận 1 lần rút thưởng, lặp lại rút.
 • Thuốc để thắp sáng Hỏa Châu, Hỏa Châu để thắp sáng Chakra.
 • Thắp sáng lượng Chakra khác nhau, nhận Vàng khác nhau.
 • Lửa Xanh: ngẫu nhiên thắp sáng 5-50 Chakra
 • Lửa Lam: ngẫu nhiên thắp sáng 10-100 Chakra
 • Lửa Đỏ: ngẫu nhiên thắp sáng 20-400 Chakra
 • Trước 30 phút event kết thúc ngưng tổng kết, không thể dùng Hỏa Châu thắp sáng Chakra, và phát thưởng Vàng qua thư.
 • Hỏa Châu còn dùng để đổi đạo cụ trong Mật Thất.
 • Tăng 50% hoả châu nhận khi nạp


 

Sự Kiện Chợ Đen

Thời gian hoạt động: 10:01 15/09/2023  -  23:59 21/09/2023

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Quy tắc hoạt động:

 1. Trong event, ở chợ đen có thể mua vật phẩm giá trị và tướng.
 2. Bấm làm mới để thay đổi vật phẩm mua hiện tại, tỉ lệ ra trân phẩm.
 3. Trong chợ đen, Vàng dùng để mua hoặc làm mới chuyển thành tích điểm (1 Vàng= 1 điểm), đạt điều kiện tích điểm tương ứng nhận đại lễ.
 4. Event này không thể dùng Lễ Kim.

 

 

Sự Kiện Nạp 1 Lần Trả Lễ
 

Tăng và giảm trả lễ của các mốc:
Mốc20000-49999: 8000 vàng lên 15000 vàng
Mốc 100000-999999: 40000 vàng lên 65000 vàng
Mốc 50000-99999: 40000 vàng giảm về 20000 vàng

 

Thời gian hoạt động: 10:01 15/09/2023  -  23:59 21/09/2023

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Quy tắc hoạt động: 

 • Trong thời gian event nạp 1 lần đạt mức chỉ định, nhận Vàng trả lễ.
 • Vàng trả lễ của mỗi mốc mức độ nạp 1 lần đều chỉ tham gia 1 lần!
 • Vàng trả lễ sẽ phát qua thư.
 • Vàng trả lễ không tham dự event khác và kinh nghiệm VIP.
 • Làm mới các mốc nạp hằng ngày


 

Sự Kiện Lễ Bao VIP
 

Thời gian hoạt động:  10:01 15/09/2023  -  23:59 21/09/2023

Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Nội dung hoạt động:

Trong thời gian event, người chơi đẳng cấp VIP≥4 dùng Vàng hoăc lễ kim mua lễ bao VIP, nhận lượng lớn item, đạo cụ hiếm.


 

Sự Kiện Thập Vỹ Cự Hiến
 

Thời gian hoạt động:  10:01 15/09/2023  -  23:59 21/09/2023

Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Nội dung hoạt động:

 • Trong thời gian hoạt động người chơi nạp thẻ sẽ được ghi nhận trong hoạt động;
 • Phần thưởng hoạt động chia làm 10 loại, cần thông qua tích lũy nạp thẻ tiến hành kích hoạt;
 • Sau khi tích lũy nạp thẻ đạt mốc tiêu chuẩn, sẽ kích hoạt nhận miễn phí phần thưởng và quyền mua lễ bao.
 • Sau khi kích hoạt mỗi loại phần thưởng miễn phí chỉ có thể nhận 1 lần.


 

Sự Kiện Nạp Thẻ Trả Lễ
 

1. Nạp thẻ trả thêm 50% Vàng

Thời gian hoạt động: 10:01 15/09/2023  -  23:59 21/09/2023

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Nội dung hoạt động: nạp thẻ trong thời gian hoạt động diễn ra, có thể nhận được thêm 50% giá trị nạp.

Quy tắc hoạt động:

 • Trong thời gian hoạt động, nạp thẻ sẽ nhận được thêm 50% giá trị nạp, nạp nhiều lần có thể nhận được giá trị thêm nhiều lần;
 • Giá trị nạp nhận thêm Vàng không tính vào điểm tích lũy Vàng của hệ thống VIP;
 • Hoạt động này không xung đột với nạp thẻ lần đầu máy chủ mới, có thể đồng thời nhận được cả hai giá trị nạp thêm!

Phát phần thưởng: Vàng nhận thêm sẽ gửi qua hộp thư, xin lưu ý nhận thư. 

2. Nạp thẻ 1 lần lễ thượng lễ

Thời gian hoạt động: 10:01 15/09/2023  -  23:59 21/09/2023

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của < Naruto Huyết Chiến >

Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, còn được điểm Ryo, Mì Thường, Mì Đặc Biệt,…

Quy tắc hoạt động:

 • Trong thời gian hoạt động diễn ra, mức nạp thẻ 1 lần đạt mốc yêu cầu của hoạt động tương ứng có thể nhận phần thưởng.
 • Nạp thẻ 1 lần không thể nhận phần thưởng mức độ thấp hơn.
 • Lặp lại việc nạp thẻ 1 lần, có thể lặp lại nhận phần thưởng nạp thẻ 1 lần.
 • Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.

3. Đạo cụ cao cấp tích nạp tặng

Thời gian hoạt động:  10:01 15/09/2023  -  23:59 21/09/2023

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của < Naruto Huyết Chiến >

Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, tích lũy nạp thẻ đạt đến mức độ nhất định có thể nhận phần thưởng lớn.

Quy tắc hoạt động:

 • Phần thưởng hoạt động tích lũy nhận được, ví dụ: Người chơi A nạp 5000 Vàng trước, có thể nhận lễ bao một lần 5000 Vàng*1, tích lũy 5000 Vàng*1, sau đó người chơi A tiếp tục nạp đạt 50000 Vàng, có thể nhận lễ bao một lần 50000 Vàng*1, tích lũy lễ bao 10000 Vàng *1, tích lũy lễ bao 35000 Vàng*1.
 • Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.