Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Event Ngày 02-02-2024

 

Sự Kiện Nạp Tranh Mua
 

Thời gian hoạt động chia làm 2 kỳ: (Mảnh Rinnegan Sasuke)

Kỳ 1: 10:01 02/02/2024  -  23:59 04/02/2024
Kỳ 2: 10:01 06/02/2024  -  23:59 08/02/202

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Quy tắc hoạt động:
 

Trong thời gian event nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giới hạn giảm giá, một số đạo cụ còn miễn phí nhận.

Note: Đạo cụ lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt

   Mỗi loại đạo cụ hạn lần mua/ nhận 1 lần

          Mua đạo cụ không thể dùng Lễ Kim.
 

 

Sự Kiện Mèo Trả Lễ


Vàng nhận được từ các lễ bao tích nạp nhận vàng trực tiếp

Thời gian hoạt động:  10:01 02/02/2024  -  23:59 06/02/2024

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Quy tắc hoạt động:

 1. Mỗi ngày đăng nhập có thể nhận thưởng đăng nhập.
 2. Mỗi ngày nạp đạt mốc Vàng tương ứng nhận LB tương ứng, 0h làm mới. (mỗi ngày 1 thông linh thú khác nhau)
 3. Tích lũy nạp đạt 200.000 Vàng, nhận đại lễ bao tích lũy nạp.
 4. Người chơi toàn sv nạp đạt 5.000 Vàng ưu đãi 1%, ưu đãi nhiều nhất 80%.
 5. Mỗi ngày nạp đạt mức Vàng tương ứng, kích hoạt tư cách mua pet, 0h làm mới.
 6. Pet mỗi ngày làm mới, 0h reset.

 

Sự Kiện Ngũ Ảnh
 

Thời gian hoạt động: 10:01 02/02/2024  -  23:59 08/02/2024

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Quy tắc hoạt động:

 1. Trong thời gian event, tích luỹ nạp đạt mức nhất định nhận thưởng (Sách) tương ứng, mỗi mức thưởng hạn nhận 1 lần.
  Lưu ý: cùng 1 nhiệm vụ chỉ nhận và hoàn thành 1 lần, trạng thái nhiệm vụ mỗi ngày 0h làm mới, kịp thời nhận thưởng nhiệm vụ, miễn tổn thất.
 2. Tích luỹ tiêu mỗi đạt 1000 vàng, nhận 1 lần rút thưởng (Tặng tiêu), mở ngẫu nhiên nhận 0~10 (Tinh hồn), LB có thể lập lại nhận không giới hạn.
 3.  Tiêu (Sách) ở (Đại Chiến Ngũ Ảnh) gọi sách thuộc tính đánh quái, sau khi diệt quái nhận (Tinh hồn) và tự động làm mới ra quái sau (Sách không đủ có thể dung vàng bù, 100 vàng= 1 Sách).
 4. Người chơi tiêu 1000 vàng tiến hành 10 liên kích, trong quá trình giết quái tự động làm mới và tiếp tục tấn công cho đến 10 liên kích tiêu xong.
 5. Sau khi diệt quái lượng chỉ định, nhận thưởng diệt tích luỹ.
 6. Vàng, bạc làm mới tính năng dùng để làm mới quái, tiêu vàng làm mới dễ dàng ra quái hiếm, sau khi làm mới reset máu quái hiện tại.    
 7. Ở shop (Ngũ Ảnh) tiêu (Tinh hồn) đổi trang sức, trang bị và tướng đang đợi bạn lấy.
  Lưu ý: Toàn bộ (Tinh hồn) chưa sử dụng khi event kết thúc sẽ bị xoá.
    

Sự Kiện Chợ Đen
 

Thời gian hoạt động: 

10:01 02/02/2024  -  23:59 02/02/2024
10:01 03/02/2024  -  23:59 03/02/2024
10:01 04/02/2024  -  23:59 04/02/2024
10:01 05/02/2024  -  23:59 05/02/2024
10:01 06/02/2024  -  23:59 06/02/2024
10:01 07/02/2024  -  23:59 07/02/2024
10:01 08/02/2024  -  23:59 08/02/2024

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Quy tắc hoạt động:

 • Trong event, ở chợ đen có thể mua vật phẩm giá trị và tướng.
 • Bấm làm mới để thay đổi vật phẩm mua hiện tại, tỉ lệ ra trân phẩm.
 • Trong chợ đen, Vàng dùng để mua hoặc làm mới chuyển thành tích điểm (1 Vàng= 1 điểm), đạt điều kiện tích điểm tương ứng nhận đại lễ.
 • Event này không thể dùng Lễ Kim.
 • Làm mới mỗi ngày.

 

 

Sự Kiện Thập Vỹ Cự Hiến
 

Thời gian hoạt động: 10:01 02/02/2024  -  23:59 08/02/2024

Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Nội dung hoạt động:

 • Trong thời gian hoạt động người chơi nạp thẻ sẽ được ghi nhận trong hoạt động;
 • Phần thưởng hoạt động chia làm 10 loại, cần thông qua tích lũy nạp thẻ tiến hành kích hoạt;
 • Sau khi tích lũy nạp thẻ đạt mốc tiêu chuẩn, sẽ kích hoạt nhận miễn phí phần thưởng và quyền mua lễ bao.
 • Sau khi kích hoạt mỗi loại phần thưởng miễn phí chỉ có thể nhận 1 lần.
   

 

Sự Kiện Nạp 1 Lần Trả Lễ
 

Tăng trả lễ của các mốc:
Mốc 1000-4999: 300 vàng tăng thành 1500 vàng
Mốc 5000-9999: 5000 vàng tăng thành 7500 vàng
Mốc 10000-19999: 5000 vàng tăng thành 10000 vàng 
Mốc 50000-99999: 20000 vàng tăng thành 50000 vàng
Mốc 100000-999999: 65000 vàng tăng thành 200000 vàng

 

Thời gian hoạt động: 10:01 02/02/2024  -  23:59 08/02/2024

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Quy tắc hoạt động: 

 • Trong thời gian event nạp 1 lần đạt mức chỉ định, nhận Vàng trả lễ.
 • Vàng trả lễ của mỗi mốc mức độ nạp 1 lần đều chỉ tham gia 1 lần!
 • Vàng trả lễ sẽ phát qua thư.
 • Vàng trả lễ không tham dự event khác và kinh nghiệm VIP.
 • Làm mới các mốc nạp hằng ngày
   

 

Sự Kiện Lễ Bao VIP
 

Thời gian hoạt động: 10:01 02/02/2024  -  23:59 08/02/2024

Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Nội dung hoạt động:

Trong thời gian event, người chơi đẳng cấp VIP≥4 dùng Vàng hoăc lễ kim mua lễ bao VIP, nhận lượng lớn item, đạo cụ hiếm.
 

 

Sự Kiện Quay Số
 

Thời gian hoạt động: 10:01 02/02/2024  -  23:59 08/02/2024

Phạm vi hoạt động: tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Nội dung hoạt động:

 • Tích lũy nạp lượng Vàng đạt yêu cầu kích hoạt Quay Số.
 • Sau khi kích hoạt Quay Số, mỗi lần quay đều cần tiêu Vàng, sau khi kết thúc Quay Số, sẽ nhận Vàng trả lễ;
 • Quay Số có số lần hạn chế, sau khi dùng xong số lần không thể tham dự Quay Số nhận Vàng trả lễ.
   


 

Sự Kiện Gia Tộc

Thời gian hoạt động: 10:01 02/02/2024  -  23:59 08/02/2024

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Quy tắc hoạt động:

 • Trong thời gian hoạt động mỗi ngày tích lũy nạp đủ mốc tương ứng, mở 4 đại gia tộc, nhận thưởng Huyết Kế tương ứng. 4 đại gia tộc gồm: Tộc Hyuga, Tộc Uzumaki, Tộc Uchiha, Tộc Senju.
 • Sau khi nạp đủ mốc tương ứng, nhận thưởng Huyết Kế, nếu chưa nhận thưởng, không thể tăng số lượng Huyết Kế.
 • Sau khi nhận thưởng Gia Tộc, có thể mở bàn cờ tương ứng trong hoạt động Chakra, tham dự trò chơi.
 • Liên SV thu thập Huyết Kế đạt 50, và người chơi nạp và nhận tùy ý 1 mốc, sẽ nhận LB Tộc Otsutsuki.
 • Mỗi ngày nhận tối đa 4 loại, cách ngày 0h làm mới, Liên SV thu thập lượng "Huyết Kế" làm mới, trạng thái nhận đại LB ở giữa làm mới
 • Nếu trước 0h, Liên SV thu thập không đủ số lượng, toàn bộ người chơi hôm đó không thể nhận LB Tộc Otsutsuki, 0h làm mới toàn bộ trạng thái.
 • Tham dự hoạt động Huyết Kế, sau khi nhận thưởng 4 đại gia tộc, mở bàn cờ tương ứng. Nếu người chơi ở Huyết Kế tích nạp đủ 2 mốc LB Gia Tộc và nhận thưởng, đồng thời mở 2 bàn cờ thứ 1 và thứ 2 trong hoạt động Chakra.
 • Nếu chưa tham dự hoạt động Huyết Kế, có thể trực tiếp tiêu Vàng mở bàn cờ. Nếu người chơi trực tiếp bấm bàn cờ 1, hiển thị tiêu 1000 Vàng, sau khi mua thành công bàn cờ mở ra, nếu chưa mở bàn cờ 1, trực tiếp bấm bàn cờ 2, sẽ hiển thị tiêu 3000 Vàng (1000 của Bàn 1 + 2000 của Bàn 2), mua xong trực tiếp mở bàn cờ 1 và 2
 • Người chơi cần tiêu lần miễn phí hoặc Vàng để bước đi. Lần miễn phí thông qua nạp nhận được, nếu không có lần miễn phí, trực tiếp tiêu 200 Vàng đi 1 bước;
 • Sau khi mở bàn cờ 1, có thể hoàn thành bàn cờ 1~10, 10 là phần thưởng lớn của bàn cờ 1, đi 1 ô nhận 1 điểm. Sau khi mở bàn cờ 2, có thể hoàn thành bàn cờ 1~20, (Đây chắc chắn đã mở bàn cờ 1), 10 là phần thưởng lớn của bàn cờ 1, 20 là phần thưởng lớn của bàn cờ 2, đi 1 ô nhận 1 điểm, cứ như thế tính;
 • Sau khi mở hoạt động Chakra không thể làm mới, nhất định phải đi hết 1 lượt 4 bàn cờ mới có thể tiến hành lượt thứ 2;
 • Điểm nhận khi bước ô có thể tiêu để đổi đạo cụ trong Shop, sau khi event kết thúc sẽ xóa toàn bộ điểm, chú ý đổi.
 • Nếu không nhận lễ bao “Tộc Otsutsuki” thì thư đền bù sẽ không nhận được vàng
   

 

Sự Kiện Nạp Thẻ Trả Lễ
 

1. Nạp thẻ trả thêm 50% Vàng

Thời gian hoạt động: 10:01 02/02/2024  -  23:59 08/02/2024

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của <Naruto Huyết Chiến>

Nội dung hoạt động: nạp thẻ trong thời gian hoạt động diễn ra, có thể nhận được thêm 50% giá trị nạp.

Quy tắc hoạt động:

 • Trong thời gian hoạt động, nạp thẻ sẽ nhận được thêm 50% giá trị nạp, nạp nhiều lần có thể nhận được giá trị thêm nhiều lần;
 • Giá trị nạp nhận thêm Vàng không tính vào điểm tích lũy Vàng của hệ thống VIP;
 • Hoạt động này không xung đột với nạp thẻ lần đầu máy chủ mới, có thể đồng thời nhận được cả hai giá trị nạp thêm!

Phát phần thưởng: Vàng nhận thêm sẽ gửi qua hộp thư, xin lưu ý nhận thư. 
 

2. Nạp thẻ 1 lần lễ thượng lễ

Thời gian hoạt động: 10:01 02/02/2024  -  23:59 08/02/2024

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của < Naruto Huyết Chiến >

Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, còn được điểm Ryo, Mì Thường, Mì Đặc Biệt,…

Quy tắc hoạt động:

 • Trong thời gian hoạt động diễn ra, mức nạp thẻ 1 lần đạt mốc yêu cầu của hoạt động tương ứng có thể nhận phần thưởng.
 • Nạp thẻ 1 lần không thể nhận phần thưởng mức độ thấp hơn.
 • Lặp lại việc nạp thẻ 1 lần, có thể lặp lại nhận phần thưởng nạp thẻ 1 lần.
 • Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.

3. Đạo cụ cao cấp tích nạp tặng

Thời gian hoạt động: 10:01 02/02/2024  -  23:59 08/02/2024

Phạm vi hoạt động:    tất cả các máy chủ của < Naruto Huyết Chiến >

Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động diễn ra, không chỉ nhận được Vàng thêm, tích lũy nạp thẻ đạt đến mức độ nhất định có thể nhận phần thưởng lớn.

Quy tắc hoạt động:

 • Phần thưởng hoạt động tích lũy nhận được, ví dụ: Người chơi A nạp 5000 Vàng trước, có thể nhận lễ bao một lần 5000 Vàng*1, tích lũy 5000 Vàng*1, sau đó người chơi A tiếp tục nạp đạt 50000 Vàng, có thể nhận lễ bao một lần 50000 Vàng*1, tích lũy lễ bao 10000 Vàng *1, tích lũy lễ bao 35000 Vàng*1.
 • Phần thưởng sẽ phát qua hình thức Hộp Thư, mong người chơi chú ý nhận thư.

Thời gian phát thưởng: phát ngay lập tức.