Update

Trang chủ / Update / Update Phiên Bản Tháng 9-2023


 

Thời gian bảo trì update dự kiến: từ 9h00 đến 18h00 ngày 06/09/2023 (có thể nhanh hoặc chậm hơn dự kiến tùy vào tiến độ triển khai). 

Lưu ý: Các Ninja hãy xóa cache trình duyệt, để trải nghiệm phiên bản điều chỉnh một cách tốt nhất.

1.Tính năng: Địa Hạ Thành


*Chú thích:

 1. Tính năng này mở sau khi nhân vật chính 3 CS 20 cấp.
 2. Sau khi mở có thể  khiêu chiến, sau khi khiêu chiến nhận cố định Bạc và có tỉ lệ nhận Thức Tỉnh Áo Nghĩa.
 3. Ải khiêu chiến là 100 tầng, mỗi tầng diệt đầu người chơi nhận thưởng diệt đầu.
 4. Mỗi 10 tầng đều có BOSS sau cùng, sau khi khiêu chiến BOSS sau cùng có thể căn cứ cấp bản thân tương ứng chiếm/khiêu chiến đài tu luyện.
 5. Cấp đài tu luyện khác nhau nhận lợi ích khác nhau, cấp càng cao nhận lợi ích càng nhiều.
 6. Mỗi lần chiếm lĩnh tu luyện người khác nhận 20% Thức Tỉnh Áo Nghĩa tu luyện hiện tại của đối phương.
 7. Thức Tỉnh Áo Nghĩa có thể ở giấy Áo Nghĩa tăng cấp cải tạo kỹ năng.  


 

2.Tính năng: Tiên Nhân Bảo Cụ
 

 1. Nhân vật đạt 1 CS 5 cấp mở chức năng này.
 2. Khiêu chiến phó bản tiên linh và thần dụ nhận nguyên liệu chế tạo và mảnh trang sức chỉ định, chế tạo trang sức CS tương ứng.
 3. Mỗi ngày phó bản mỗi độ khó chỉ khiêu chiến 1 lần, tăng cấp Huy Dạ  nhận thêm lần làm mới phó bản.
 4. Sau khi mất Huy Dạ, lần làm mới phó bản thành 0, cần kích hoạt lại Huy Dạ.  


 

3.Cập Nhật Thời Trang Mới


Cập nhật 2 thời trang Ninja mới: Susanoo Shisui, Susanoo Sasuke


 

4.Tính năng: Cây Thế Giới
 

 1. Nhân vật đạt 1 CS 20 cấp mở tính năng, vào Cây Thế Giới tham ngộ nhận nhiều Exp (Nhân vật và Ninja trên trận) và Đạo Cụ.
 2. Lúc tham ngộ đồng thời nhận được Năng Lượng Cây Thế Giới, có thể tăng cấp Cây Thế Giới.
 3. Cấp Cây Thế Giới tăng có thể tăng Exp nhận được lúc tham ngộ, và nhận đạo cụ phẩm chất cao hơn.
 4. Thông qua “Tưới” và “Mưa” nhanh chóng nhận nhiều Năng Lượng Cây Thế Giới,  cần tiêu Vàng (Lễ Kim vô hiệu).
 5. Cây Thế Giới mỗi tăng 10 cấp nhận 1 phần Lễ Bao, không thể lặp lại nhận.
 6. Quan trọng: Vào giao diện Cây Thế Giới sẽ không hiển thị nhắc nhở hoạt động "Bắt Boss", xin chú ý thời gian tham ngộ.
 7. Cấp VIP và Huy Dạ Chi Lực có thể tăng Exp nhận được lúc tham ngộ, giữ trạng thái Online cũng có thể tăng EXP nhận được lúc tham ngộ.
 8. Sau khi vào trạng thái tham ngộ, có thể tiến hành trò chơi “Mạo Hiểm Búp Bê”.  

 

5.Tính năng: Liên Kết Linh Thú
 

 1. Nhân vật đạt cấp 50, mở chức năng Liên kết Linh Thú.
 2. Chiêu mộ đủ toàn bộ Linh Thú trong tổ hợp liên kết hiện tại, sẽ kích hoạt hiệu quả liên kết hiện tại.
 3. Sử dụng Linh Châu và Vàng để tăng hiệu quả liên kết của độ hữu tình, tăng độ hữu tình nhận hiệu quả gia tăng tốt hơn.
 4. Hiệu quả tăng của Linh Thú thần bí chỉ thể hiện ở trong tổ hợp siêu cấp liên kết hiện tại.
 5. Sau khi kích hoạt tùy ý 1 tổ hợp liên kết, hiệu quả siêu cấp liên kết cũng kích hoạt tương ứng.
 6. Liên kết đã mở, linh thú đã triệu hồi cho dù có nuốt cũng không ảnh hưởng trạng thái kích hoạt.

 

6.Cập Nhật Shop Tính Năng
 

Nhẫn Giả Tranh Bá:

Thiên Phú: Tăng tỉ lệ % Lực Tay và Nhạy bén, có 45% tỉ lệ miễn thương và 45% tỉ lệ sát thương. Khi Ninja lên trận, tăng toàn quân ta 10% phòng thủ, 10% máu, 50% tỉ lệ miễn thương và 50% tỉ lệ sát thương, giảm hàng giữa địch 30% tỉ lệ miễn thương, giảm hàng sau địch 30% phòng thủ, giảm hàng đầu địch 20% công kích, giảm toàn quân địch 10% tốc độ. Sau khi bị tấn công, phản thương toàn bộ quân địch 25% máu mất đi. Mỗi giảm 10% máu tăng bản thân 20% tỉ lệ miễn thương. Sau khi bị tấn công, có 50% tỉ lệ xoá hiệu ứng tiêu cực cho bản thân. Tấn công của Ninja này bỏ qua hiệu ứng Siêu Né. (2 CS kích hoạt thêm thiên phú ẩn)

Thiên Phú sau khi 2 CS: Tăng tỉ lệ % Lực Tay và Nhạy bén, có 65% tỉ lệ miễn thương và 65% tỉ lệ sát thương. Khi Ninja lên trận, tăng toàn quân ta 20% phòng thủ, 20% máu, 80% tỉ lệ miễn thương và 80% tỉ lệ sát thương, giảm hàng giữa địch 30% tỉ lệ miễn thương, giảm hàng sau địch 30% phòng thủ, giảm hàng đầu địch 20% công kích, giảm toàn quân địch 15% tốc độ. Bản thân có 50% trừ giảm thủ địch. Sau khi bị tấn công, phản thương toàn bộ quân địch 45% máu mất đi. Mỗi giảm 10% máu tăng bản thân 20% tỉ lệ miễn thương. Sau khi bị tấn công, có 50% tỉ lệ xoá hiệu ứng tiêu cực cho bản thân. Sau khi chết, có 500% Choáng toàn quân địch trong 2 lượt và 150% Băng Phong, Giam cầm toàn quân địch trong 1 lượt. Tấn công của Ninja này bỏ qua hiệu ứng Siêu Né. Miễn dịch tử vong chủng. (4 CS kích hoạt thêm thiên phú ẩn)

Thiên Phú sau khi 4 CS: Tăng tỉ lệ % Lực Tay và Nhạy bén, có 90% tỉ lệ miễn thương và 90% tỉ lệ sát thương. Khi Ninja lên trận, tăng toàn quân ta 30% phòng thủ, 30% máu, 150% tỉ lệ miễn thương và 150% tỉ lệ sát thương, giảm hàng giữa địch 30% tỉ lệ miễn thương, giảm hàng sau địch 30% phòng thủ, giảm hàng đầu địch 20% công kích, giảm toàn quân địch 20% tốc độ. Bản thân có 50% trừ giảm thủ địch và tấn công bỏ qua phòng thủ địch. Sau khi bị tấn công, phản thương toàn bộ quân địch 60% máu mất đi. Mỗi giảm 10% máu tăng bản thân 20% tỉ lệ miễn thương. Sau khi bị tấn công, có 50% tỉ lệ xoá hiệu ứng tiêu cực cho bản thân. Sau khi chết, có 1000% Choáng toàn quân địch trong 2 lượt và 1000% Băng Phong, Giam cầm toàn quân địch trong 1 lượt. Tấn công của Ninja này bỏ qua hiệu ứng Siêu Né và Né Tức Thì. Miễn dịch tử vong chủng. (6 CS kích hoạt thêm thiên phú ẩn)

Đòn đánh thường: Đòn đánh thường gây sát thương toàn quân địch hệ số 105%, tăng bản thân 50% tỉ lệ phá kích, bạo kích, chính xác, né tránh, đỡ đòn, kháng bạo trong 1 lượt và giảm toàn quân địch 30% tỉ lệ né tránh, đỡ đòn, kháng bạo trong 2 lượt. Hồi bản thân 100 nộ.

Kỹ Năng : Công toàn quân địch hệ số 155%, khiến ngẫu nhiên 1 kẻ địch vào trạng thái không thể trị liệu (kẻ địch không thể hồi máu 2 lượt không thể xóa bỏ), hồi máu bản thân hệ số 50%, tỉ lệ lớn khiến toàn quân địch vào trạng thái Hỗn Loạn (Kẻ địch bị Hỗn Loạn chỉ có thể tấn công thường vào mục tiêu cùng phe) trong 2 lượt, khiến toàn quân địch vào trạng thái Quy Nhất (trừ lượng máu dựa trên công kích bản thân) hệ số 50% trong 2 lượt. (1 CS kích hoạt thêm kỹ năng ẩn)

Kỹ Năng sau khi 1 CS : Công toàn quân địch hệ số 155%, khiến ngẫu nhiên 2 kẻ địch vào trạng thái không thể trị liệu (kẻ địch không thể hồi máu 2 lượt không thể xóa bỏ), hồi máu bản thân hệ số 50%, tỉ lệ lớn khiến toàn quân địch vào trạng thái Hỗn Loạn (Kẻ địch bị Hỗn Loạn chỉ có thể tấn công thường vào mục tiêu cùng phe) trong 2 lượt, giảm toàn quân địch trị liệu hệ số 50% trong 2 lượt, khiến toàn quân địch vào trạng thái Quy Nhất (trừ lượng máu dựa trên công kích bản thân) hệ số 50% trong 2 lượt. (3 CS kích hoạt thêm kỹ năng ẩn)

Kỹ Năng sau khi 3 CS : Công toàn quân địch hệ số 155%, khiến ngẫu nhiên 3 kẻ địch vào trạng thái không thể trị liệu (kẻ địch không thể hồi máu 2 lượt không thể xóa bỏ), hồi máu bản thân hệ số 100%, tỉ lệ rất lớn khiến toàn quân địch vào trạng thái Hỗn Loạn (Kẻ địch bị Hỗn Loạn chỉ có thể tấn công thường vào mục tiêu cùng phe) trong 2 lượt, giảm toàn quân địch trị liệu hệ số 50% trong 2 lượt, khiến toàn quân địch vào trạng thái Quy Nhất (trừ lượng máu dựa trên công kích bản thân) hệ số 75% trong 2 lượt. (5 CS kích hoạt thêm kỹ năng ẩn)

Kỹ Năng sau khi 5 CS : Công toàn quân địch hệ số 155%, khiến toàn quân địch vào trạng thái không thể trị liệu (kẻ địch không thể hồi máu 2 lượt không thể xóa bỏ), hồi máu bản thân hệ số 100%, tỉ lệ Siêu lớn khiến toàn quân địch vào trạng thái Hỗn Loạn (Kẻ địch bị Hỗn Loạn chỉ có thể tấn công thường vào mục tiêu cùng phe) trong 2 lượt, giảm toàn quân địch trị liệu hệ số 50% trong 2 lượt, khiến toàn quân địch vào trạng thái Quy Nhất (trừ lượng máu dựa trên công kích bản thân) hệ số 100% trong 2 lượt. Hồi bản thân 50 nộ. (7 CS kích hoạt thêm kỹ năng ẩn).

Khiêu Chiến Tinh Anh:


 

7.Cập Nhật Quà Tính Năng
 

Nhẫn Giả Tranh Bá: 

Nhân vật đạt cấp 3CS10 cấp sẽ giảm còn 2CS10 cấp

Kỳ Thi Nhẫn Giả: